NERBIOIA, ALTZEIRUEN ARTERIA

 

MUNDU HONEN GENDEA

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

51,5×83,5 cm

 

Mi amigo y yo de fiesta

LARRITASUNA

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

100×70 cm

 

 

Mendearen hasieran izurdeak sarritan hurbildu ziren Leioako Lamiako ertzera. Lamiakoren antzinako sinesmenak hemen gauzatu ziren izurdeek eta haien jolasek iradokitzen zituztelako? Hori al da agian «Lamiako» izenaren jaioterria?

. Nolanahi ere, itsasadarraren ahoa, duela gutxi arte, faunaren babesleku nabarmena zen. Baina, batzuen gutizia gaiztoak eta besteen ezjakintasunak, eguzki sinplea bihurtu zuten aberats berrien etxe eta lantegietarako. Bizitza naturalarentzako lekurik ez zegoen.

Nerbioiren biktima izan zen industrializazioak, hamarkadetan, diruaren zati berdinak eta naturaren degradazioa ekarri zituen. Baliteke orain gure anaien errugabeen bizitza, gizakiak ez diren beste izaki sentiarazleak, Euskal Herriko zati hori gurekin partekatzera itzultzea, handik gutxira leku txiki bat uztea adostu ondoren.

 

A principios del siglo XX los delfines se acercaban frecuentemente hasta las riberas de Lamiako en Leioa. ¿Las antiguas creencias en las lamiak se concretaron aquí porque los delfines y sus juegos las evocaron?¿Es quizá este el origen del nacimiento del topónimo “Lamiako ?” ..

. En cualquier caso, la desembocadura de la ría fue hasta época bastante reciente un notable refugio para la fauna. Pero, la codicia enfermiza de algunos y la ignorancia de los más, la convirtieron en  simple solar para las casas y fábricas de los nuevos ricos.   No quedó espacio para la vida natural .

La industrialización, cuya víctima dócil fue el Nervión, trajo, durante décadas, a partes iguales dinero y degradación de la naturaleza . Ahora puede ser el momento para que la vida inocente de nuestros hermanos, los otros seres sintientes no humanos , retornen a compartir con nosotros esa parte de Euskal Herria, a poco que consintamos en dejarles un poco de sitio.

 

In the early twentieth century dolphins frequently approached the banks of Lamiako in Leioa. Did the ancient beliefs in the Lamiak materialize here because the dolphins and their games evoked them? Is this perhaps the origin of the birthplace of the name «Lamiako?»

. In any case, the mouth of the estuary was, until recently, a remarkable refuge for wildlife. But, the sickly greed of some and the ignorance of the others, made it simple solar for the houses and factories of the new rich. There was no room for natural life.

Industrialization, whose docile victim was the Nervión, brought, for decades, equal parts of money and degradation of nature. Now may be the time for the innocent life of our brothers, the other non-human sentient beings, to return to share with us that part of Euskal Herria, shortly after we agree to leave them a little place.

 

 

 

 

BILBOKO ARBOLA

Akrilikoa paperean / Acrílico sobre papel / Acrylic on paper

50×70 cm

 

AITAREN ETXEA

Akrilikoa paperean / Acrílico sobre papel / Acrylic on paper

50×70 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

SESTAO LEIOATIK

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

84×66,5 cm

DSC06082 (2)-1

EZKER ALDEA 1

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06104 (2)

 

LABETAN

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06102 (2)

TXOPERATIK

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

64×88 cm

 

DSC06079 (2)

ETXEA DESEGITEN

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

66×84 cm

DSC06083 (2)

KATEEN ZERUA

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

66×84 cm

DSC06085 (2)

LAMIAKOKO IZURDEAK

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

66,5×83 cm

DSC06087 (2)

HORTZAK

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

65,5x 83,5 cm

 

DSC06089-2

SERANTES

Foto margotuta / Fotos pintada / Painted photo

68,5×99 cm

DSC06091 (2)

REMOLCADOR ROJO

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06093 (2)

GLOBO

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06098 (2)

ALTZAIRUA SUTAN

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06100 (2)

RESTOS NAUFRAGIO

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

DSC06107 (2)

DUALIDAD

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

 

DSC06112 (2)

LABE GARAIA

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

PAISAJE INDUSTRIAL

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

BILBOKO IBAIA

Oleoa paperean / Oleo sobre papel / Oil on paper

100×70 cm

 

 

 

Etiquetas:

Comments Are Closed